Notice: Undefined index: prigod in /data/www/www.burv.sk/_admin/.md5 on line 234
Rímskokatolícka cirkev

Rímskokatolícka cirkev

Biskupstvo Rožňava

Čo na dnes?

Sobota, 18. 11. 2017, 05:30 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Sobota 32. týždňa v Cezročnom období alebo Výročie posviacky bazilík svätého Petra a svätého Pavla, apoštolov alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II.

Biblická olympiádaBiblická olympiáda

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
biskupstvo Rožňava
Nám. baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
tel: 058 / 78 77 201
fax: 058 / 78 77 210
email: roznava@kbs.sk

Slávnosť Všetkých svätých (1.11. 2017) homília Mons. Stanislava Stolárika počas svätej omše v Rimavskej Sobote (vysielaná RTVS)

SPRÁVNE ROZHODNUTIE PRE VEČNOSŤ

Kňaz, bol zaopatrovať v nemocnici. Keď už odchádzal, zrazu pri východe ho zastavila rehoľná sestra a hovorí mu: „Na oddelení je ešte jeden 80- ročný muž, ktorému nedávajú viac života, ako do rána. Jeho dcéra veľmi prosila, aby k nemu prišiel kňaz, ale on kňaza nechce  vôbec  ani vidieť, ani o ňom počuť. Išli by ste predsa k nemu?“ „Samozrejme, pôjdem k nemu.“ „A máte odvahu? Môže vás aj vyhodiť.“ „No, v najhoršom naozaj ma môže poslať preč.“ Kňaz išiel za chorým  a vstúpil do izby 80- ročného zomierajúceho človeka. Ten, keď ho zbadal, namiesto pozdravu vyhŕkol: „No, čo už je môj čas? Čas odchodu?“ Vtedy kňaz hovorí: „O čase nášho odchodu z tohto sveta rozhoduje Pán Boh a nie my.“ Trošku to onoho človeka naštartovalo a povedal: „Aký Pán Boh, ja žiadneho Pána Boha neverím a smrťou sa všetko končí. Je koniec! Nič viac!“ Kňaz sa nedal odradiť a pokračoval: „Viete, práve v tom je rozdiel medzi nami. Vy hovoríte, že Boh neexistuje a ja vám hovorím, že Boh existuje.  Vy hovoríte, že smrťou sa všetko končí, a ja, ako veriaci vám hovorím, že smrťou sa všetko nekončí. Vy tvrdíte, že neexistuje nebo a ja vám hovorím, že nebo existuje. Vy hovoríte, že neexistuje peklo a ja vám hovorím, že peklo existuje. Vy nehovoríte, že existuje očistec a ja vám hovorím, že očistec existuje.“ „Ale ja aj tak nič neverím!“ Pokračovať v čítaní

Godzone tour 2017 – Odhodlaní zmeniť svet

Projekt Godzone je katolícky projekt, ktorý vznikol v roku 2010 ako túžba byť odpoveďou na výzvy pápežov minulého storočia, ktorí pozývali členov Katolíckej cirkvi k novej evanjelizácii. Víziou projektu je prostredníctvom novej evanjelizácie prinášať prebudenie, zjednotenie, motiváciu a povzbudenie a budovať generáciu mladých, ktorí budú vo svojich životoch hľadať Božie kráľovstvo a uplatňovať jeho hodnoty. Vieme, že tento svet potrebuje počuť silné posolstvo evanjelia a chceme ho priniesť spôsobom, ktorý zasiahne – atraktívnym, kreatívnym a moderným.

Drahí bratia v pastoračnej službe!

Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) každoročne koordinuje rôzne podujatia v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, pričom tradičnou súčasťou tohto týždňa je aj evanjelizačné turné projektu Godzone.

Veľmi sa tešíme, že v tomto roku zavítajú po prvýkrát aj do Rožňavskej diecézy, a to 15. novembra do Brezna.

Toto cestou by sme Vás chceli poprosiť o podporu tohto evanjelizačného projektu v našej diecéze. Urobiť tak môžete rôznymi spôsobmi. V prvom rade formou propagácie, a to tak, že uverejníte vo farských oznamoch toto podujatie a povzbudíte mladých ľudí k účasti. Rovnako pomôcť môžete aj vlastnou účasťou. Počas celého večerného programu sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia, preto každý kňaz, ktorý bude ochotný slúžiť spovedaním, bude veľkou pomocou.

Tešíme sa na vás,  Patrik Balázs a Alexandra Bundová  koordinátori pastorácie mládeže v Rožňavskej diecéze

O2H Dôverovať

Druhá katechéza O2H Dôverovať : Tu

Z vody – víno. Dá sa to, Boh to dokáže. Z Tvojho problému – východisko. Dá sa to, Boh to dokáže. Z Tvojho obyčajného života – výnimočný, dobrý a plodný život. Dá sa to, Boh to dokáže. Jediné, čo potrebuješ, je učiť sa od Panny a Matky bez otázok a strachu dôverovať a odvážne prosiť.

Mnohí veľkí svätí odporúčali pobožnosť troch Zdravasov. Svätý Anton Paduánsky praktizoval modlitbu troch Zdrazdravas_11vasov ku cti trojnásobného panenstva Božej Matky a ako prosbu za milosť uchovať si čistotu mysle, srdca a tela. Svätý Leonard z Porto Maurizio, františkán, bol jedným z najväčších misionárov v dejinách Cirkvi. Pri kázaní v Janove ho počúvalo viac než stotisíc ľudí. Môžeme ho nazvať aj apoštolom troch Zdravasov. Všade o nich kázal a bol jedným z tých, ktorí najviac prispeli k rozšíreniu tejto pobožnosti.

zdravas_12

Povzbudzujem Vás, drahí mladí priatelia, aby ste aj vy rozhodli pre modlitbu troch Zdravasov. Boh od nás skutočne nežiada veľa. Panna Mária bude stáť pri Vás vo všetkých Vašich skúškach, pokušeniach a v každom okamihu Vášho života, až po ten posledný! S Máriou sa nemusíme báť každodenných bojov a ani toho posledného. Ona vždy víťazí nad drakom a spolu s ňou i my!

Požehnanie pamätnej tabule nenarodeným deťom v Poproči

1.11. 2017, na sviatok Všetkých svätých, bol na obecnom cintoríne v  Poproči požehnaný pamätník nenarodeným deťom.  Duchovný otec, ThDr., HELic. Štefan Angelus Kuruc, PhD., ho požehnal a   veriacim  pri tejto príležitosti pripomenul, že u Boha nie je zabudnutá žiadna duša. Toto miesto má všetkým pripomínať tých, ktorí sa nestihli narodiť pre tento svet, no narodili sa pre nebo.

Od 2. – 8.11. si mohli veriaci našej farnosti zakúpiť v kostole sviečku za nenarodené deti a spolu s modlitbou aj finančne podporiť aktivity Fóra života. Zároveň sa v  tomto týždni  rodiny s deťmi zúčastnili aj adorácie za nenarodené deti, počas ktorej spoločne ďakovali za dar života a prosili za tých, ktorým nebolo dopriate sa narodiť.

                                                                            Pastoračná rada pri farnosti Všetkých svätých v Poproči

 

   

30. nedeľa /A – homília Mons. Stanislava Stolárika počas sv. omše v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

AKO SPRÁVNE PRAKTIZOVAŤ LÁSKU K BOHU A K BLÍŽNEMU

Turista, ktorý prechádzal Afrikou, počas svojej cesty narazil aj na tábor malomocných a uvidel uprostred týchto chorých mladú rehoľnú sestru. Nešlo mu do hlavy, ako je to možné, že taká mladá žena odetá do rehoľného rúcha žije medzi malomocnými, stará sa o nich, venuje sa im. Nedalo mu to pokoja a tak sa jej pýta: „Prosím vás a vy tu čo robíte? Veď vám hrozí že sa nakazíte, že veľmi vážne ochoriete! Ako je to možné, že ste tu; koľko vám za to platia? Čo z toho máte!?“ Sestra sa naňho zadívala. Turista ešte rýchlo dodal: „Ja by som toto nerobil ani za niekoľko desaťtisíc dolárov ročne!“ Sestra mu s úsmevom odpovedá: „Ja by som to nerobila ani za niekoľko stotisíc dolárov ročne.“ Pozrel na ňu prekvapene a  pýta sa: „Koľko vám teda za to dávajú a čo z toho  máte? Vy si takto zahadzujete svoj mladý život; jednak ako rehoľnica a potom ako tá, ktorá slúži ťažko chorým; veď by ste mohli žiť celkom inak  a oveľa plnším životom!?“ „No, ja to robím z lásky.“ Ukázala na obraz ukrižovaného Pána, na prebodnutý bok Ježiša Krista a povedala: „On zomrel z lásky; za vás i za mňa. A ja chcem pokračovať v odkaze jeho obety, aby jeho láska bola stále živá.“ Pokračovať v čítaní

Slávnosť zasvätenia Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie – 14. októbra 2017 v Rožňave  homília Mons. Stanislava Stolárika počas sv. omše

PANNA MÁRIA – NÁDEJ V ZNAMENÍ ČIAS

Práve včera uplynulo presne 100 rokov od posledného zjavenia sa Panny Márie vo Fatime. Včera sme si zároveň pripomenuli 14 rokov a jeden mesiac od návštevy svätého pápeža Jána Pavla II. tu, v tomto meste. Včera bolo trinásteho a bolo štrnásť rokov od návštevy Svätého Otca a dnes je štrnásteho. Môže to byť nejaké numerické znamenie čias? Ja by som skôr poukázal na iné znamenie čias, ktoré so spomínaným pápežom sv. Jánom Pavlom II. veľmi úzko súvisí. Vieme dobre, že tento pápež, ktorý navštívil aj naše mesto, vďaka svojej vzácnej osobnosti mal veľa prívlastkov. Jeden z nich bol: „pápež Božieho milosrdenstva“. A jeho odchod zo sveta v predvečer nedele Božieho milosrdenstva celý svet vnímal ako znak neba. Dokonca si ešte pamätáme o koľkej  to bolo. Bolo 21,37 hod. V predvečer nedele Božieho milosrdenstva. Ale už nie tak často sa spomína, že to bola zároveň aj prvá  sobota. A teda Fatimská sobota!  Pokračovať v čítaní

V Turni nad Bodvou zorganizovali vedeckú konferenciu o kostole

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt turňa nad bodvou kostolV dňoch 29. a 30. septembra 2017 sa v Turni uskutočnila vedecká konferencia s názvom „Umelecké hodnoty Turnianskeho kostola“. Jedno a pol dňové podujatie zorganizoval Farský úrad v Turni nad Bodvou v spolupráci so Samosprávou obce Turňa nad Bodvou a s Generálnym konzulátom Maďarska v Košiciach.

Konferencia sa zahájila ráno 29. septembra v miestnom Kultúrnom dome. Podujatie otvorili turniansky farár ThDr. Attila Juhász, PhD. a starosta obce Mgr. Atila Oravecz. Účastníkov privítal generálny konzul Attila Haraszti. Povedal, že Turniansky kostol je pravým skvostom a nakoľko je jedinou kultúrnou pamiatkou v obci, ktorá nie je v ruinách, je dôležité jeho reštaurovanie. Pokračovať v čítaní

Panna Mária a prvá sobota v mesiaci

Prvé soboty v mesiaci sú zasvätené zmiereniu a odproseniu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Už svätý Pius X. poskytol 3. júna 1912 za obvyklých podmienok úplné odpustky veriacim, ktorí si na prvú sobotu v mesiaci vykonajú odprosujúcu pobožnosť k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Je to splnenie jedného z prianí Panny Márie vo fatimských zjaveniach.

Dňa 10. decembra 1925 sa Panna Mária zjavila Lucii z Fatimy (v kláštore v Pontevedro) a povedala jej: „Pozri sa, dcéra moja, ako je moje Srdce obkľúčené tŕním. Nevďační ľudia ho ustavične prebodávajú rúhaním a chladnosťou. Aspoň ty sa pričiň, aby si ma potešila a oznám všetkým ľuďom, že pri smrti budem nablízku so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse tým, ktorí si po päť po sebe nasledujúcich prvých sobôt v mesiaci vykonajú svätú spoveď, sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a venujú mi štvrťhodinku na zmierenie a budú pritom rozjímať o tajomstvách sv. ruženca.“ Pokračovať v čítaní

Odvážny rok – duchovnú prípravu na P18 aj SDM v Paname

„V živote treba riskovať,  kto neriskuje, nevyhráva!“    (Pápež František)

Ako tému pre SDM na rok 2018 vybral Svätý Otec doslova „anjelský“ hlas: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.“ (Lk 1, 30) Téma nesie podtitul: Odvaha žiť v prítomnosti. Najbližšie Svetové dni mládeže budú v Paname, pre ktorú je voda mimoriadne kľúčová – je to krajina obmytá oceánmi, krajina známa svojím dychberúcim Panamským prieplavom, dažďovými pralesmi aj obdobím dažďov, kvôli ktorým sa SDM budú konať už v januári 2019! Predtým nás však čaká Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Ak si známy vzorec vody H2O napíšeme a prečítame odzadu, dostaneme O2H resp. o-dva-haPredstavujeme vám spoločnú duchovnú prípravu na P18 aj SDM v Paname s názvom Odvážny rok, ktorá spája odvahu so symbolikou vody.

z-pisma

Hlavnými postavami Odvážneho roka budú postavy z Jánovho evanjelia, ktoré niektorí biblisti nazývajú evanjeliom vody, ktorou je Kristus. Všetky postavy súvisia s vodou a odvahou – Ján Krstiteľ, panna Mária, Nikodém, Samaritánka, chromý pri rybníku Betsata, Peter, slepec pri rybníku Siloe, stotník pod krížom a Mária Magdaléna

list

„Studnicou“ každej katechézy je list pre mladých, ktorý ponúka čerstvý dúšok odvahy. Autori listov sú skúsení sprievodcovia mladých ľudí dobre poznajúci ich smäd – o. biskup Marek Forgáč, biblista František Trstenský, kňazi Andrej Darmo, Patrik Balázs, Dominik Markoš a viacerí rehoľníci – františkán brat Filip Čierny, sestra Chantal Fukasová – vykupiteľka, vincentín Pavol Noga a redemptorista Miroslav Bujdoš.

aktivity

Neodmysliteľnou súčasťou katechéz budú originálne aktivity vhodné na hodiny náboženstva, na stretká, či na formáciu birmovancov. Pod tie sa podpíšu tri veľké spoločenstvá pracujúce s mládežou – saleziáni, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a Projekt Godzone.

adoracia

Pokračujeme aj s pôvodnými adoráciami, ktoré rozvíjajú témy katechézy a ponúkajú možnosť prežiť ich v modlitbe. Ich autormi sú autori listov jednotlivých katechéz.

 

mariina-cestaNovinkou Odvážneho roka bude „Máriina cesta“ – seriál, ktorý pripravujeme s rožňavským otcom biskupom Stanislavom Stolárikom, v ktorom predstavíme známe aj menej známe mariánske modlitby rečou mladých – ako vznikli, prečo vznikli a v čom spočíva ich sila.

divadelna-hra

Ku každej téme píšu talentovaní veriaci divadelníci pôvodný scenár na krátku divadelnú hru, ktorú môžete nacvičiť v škole, či vo farnosti. Hrať divadlo a postaviť  sa pred publikum vyžaduje predsa riadnu dávku odvahy… :). Odvážny rok zaujal aj kresťanských výtvarníkov, ktorí stvárnia rôzne odtiene odvahy do plošných, či priestorových umeleckých diel…

piesenKaždý mesiac vám darujeme originálnu pieseň z dielne najznámejších slovenských gospelových interpretov – Sima Martausová, Dominika Gurbaľová, Eva Hrešková, Heartbeat, Poetica Musica, F6, FireFly, Lámačské chvály a ESPÉ.

prvá katechéza “ O2H Zmeniť sa“ a následne každý mesiac nová: Tu

 

Zasvätenie Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v „meste ruženca“

14. októbra 2017 Rožňava privítala vyše 3000 pútnikov z farností diecézy, ale aj z iných miest Slovenska na slávnosti Zasvätenia Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Na slávnosť prijali pozvanie aj primátori a primátorky miest a starostovia a starostky obcí, na území ktorých sa nachádzajú farnosti diecézy.

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie bolo vyvrcholením deväťmesačnej prípravy, ktorá začala 15. januára 2017, kedy bola z Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave, z kaplnky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho prenesená socha Fatimskej Panny Márie do rožňavskej Katedrály Nanebovzatia Panny Márie, aby odtiaľto diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik zahájil putovanie sochy Panny Márie po všetkých farnostiach diecézy. Vtedy v príhovore počas pobožnosti povedal: „Chceme, aby naša duchovná  obnova, prispela k  hlbokému očisteniu, zapusteniu, upevneniu našich duchovných koreňov, aby po deviatich mesiacoch – 14. októbra, keď sa stretneme na konci našej obnovy, aby sme zasvätili diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, aby sme mohli cítiť, že nejakým spôsobom sa očistilo naše srdce. Srdce jednotlivca, srdcia cirkevných spoločenstiev, farských spoločenstiev, i celej diecézy… 

Pokračovať v čítaní

Sprievodný program pre rodiny a mládež 14. 10. 2017 v Rožňave

Od 13.00 – do 13.45 budú na Námestí baníkov otvorené priestory Diecézneho pastoračného centra pre mladých od 15 rokov, aby sa tam mohli naobedovať z vlastných zásob.

Rovnako tak budú zabezpečené priestory u sestier saleziániek pre rodiny s deťmi a u bratov saleziánov pre školákov.

Od 13.45 – 15.15 bude na saleziánskych dvoroch a domoch na Námestí baníkov zabezpečený program pre deti a mladých:

1. možnosť zahrať sa/oddýchnuť si pre malé deti do 6 rokov v sprievode rodičov

2. možnosť zasúťažiť si o pekné ceny pre školákov 1.-6. ročníka

3. nechať sa sprevádzať po stopách bl. Titusa Zemana formou hier a workshopov pre staršiu mládež od 13 rokov

Po celý čas mládežníckeho programu bude zabezpečené občerstvenie – čaj, voda

Teší sa na vás celý prípravný tím!

Pozvánka a organizačné pokyny pre pútnikov na 14. 10. 2017

V Roku Fatimy sa celá Rožňavská diecéza od februára pripravuje na slávnostné Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Pannny Márie, ktoré sa uskutoční dňa 14. 10. 2017 na Námestí baníkov v Rožňave Je to dôležitý úkon pre každého, kto je ochotný dať svoj život do Božích rúk prostredníctvom našej Matky Panny Márie a konkrétne cez jej Nepoškvrnené Srdce. Pri tejto tak dôležitej udalosti v histórii nášej Rožňavskej diecézy vás všetkých srdečne pozývame na túto jedinečnú slávnosť. Pripravený je bohatý duchovný program sprevádzaný priamym prenosom TV Lux, ktorá začne svoj prenos Fatimskou pobožnoťou o 9.30 hod. a následne sv. omšou spojenou so slávnostným úkonom zasvätenia Rožňavskej diecézy. Priamy prenos bude sprostredkovaný aj Rádiom Lumen. V poobednom programe sa spevom detí z Katolíckej školy sv. Jána Nepomuckého bude rozliehať celé námestie v pripravovanom programe „Spievajme Márii“, kde vystúpi aj speváčka Brigita Tivadarová a zbor Rodiny Panny Márie zo Starej Haliče. Program sa zakončí spoločnou Modlitbou ruženca k Božiemu Milosrdenstvu a eucharistickým požehnaním. Rozlúčime sa záverečným sprievodom so sochou Fatimskej Panny Máire, ktorá bude uložená v Katolíckej základnej škole sv. Jána Nepomuckého v kaplnke Božského Srdca Ježišovho v Rožňave. Príďte a zažijeme „malú Fatimu“ znova spolu v Rožňave.

K bezproblémovému priebehu tejto významnej udalosti Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Rožňava v spolupráci s Mestom Rožňava vydáva Organizačné pokyny v nasledujúcom znení:

Organizačné pokyny pre pútnikov na 14.10.2017 : Zasvätenie Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie – Námestie Baníkov, Rožňava.

Milí pútnici a organizátori farských pútí na toto duchovné podujatie.

Obraciam sa na vás menom  organizátorov tohto podujatia, aby sme spoločnými silami úspešne zvládli významné celodiecézne podujatie.

  1. PRÍCHOD a ODCHOD PÚTNIKOV
  • Skupiny pútnikov, ktoré prídu do Rožňavy autobusom, môžu prísť autobusom a z autobusu vystúpiť na autobusovej stanici v Rožňave a odtiaľ prejsť na blízke Námestie Baníkov peši. /viď. mapka/

Vodič autobusu , aj zodpovedná osoba dostane registračné číslo, ktoré bude slúžiť na to, aby autobus mohol opäť vojsť do areálu AS pre pútnikov pri návrate.

Autobusy potom odídu parkovať na pripravené parkovisko v blízkosti zimného štadióna na Štítnickej ulici, kde ich usporiadatelia a príslušníci PZ SR usmernia. V areáli AS nebudú môcť autobusy zostať parkovať!

Po skončení programu na Námestí Baníkov sa skupiny opäť  spoločne presunú na autobusovú stanicu a keď budú všetci zo skupiny spolu, zavolajú mobilom šoférovi autobusu, ktorý z parkoviska príde po nich na AS.

V každom autobuse prosím určiť jednu zodpovednú osobu, ktorá bude mať na starosti kontakt s vodičom, dostane registračné číslo a tiež bude po skončení aktualizovať to, či je celá skupina pripravená na nastúpenie do autobusu. Až po tom, ako usporiadatelia zistia, že je celá skupina kompletná a čaká na AS na svoj autobus, bude možné, aby šofér po nich prišiel do areálu AS. Pokračovať v čítaní

Homília Mons. Stanislava Stolárika z príležitosti odpustovej slávnosti Katedrály sv. Michala v Egri 1. 10. 2017

VÍŤAZSTVO S PANNOU MÁRIOU A SV. MICHALOM

Tento monumentálny katedrálny chrám je zasvätený archanjelovi Michalovi. Osobitne je tu uctievaná aj  Panna Mária a jej Nepoškvrnené Počatie a tiež sv. Ján apoštol. Sú to postavy, ktoré spája spoločný menovateľ: Kniha zjavenia, Apokalypsa. V dvanástej kapitole Knihy zjavenia, z ktorej časť sme dnes čítali, apoštol Ján vidí boj veľkého ohnivého draka so Ženou odetou slnkom. Objektom jeho nenávisti sú žena a jej dieťa, ktoré chce drak zhltnúť, teda Mesiáš a jeho Matka. Tento boj sa najprv odohrával „na nebi“ a bol doň zapojený aj Michal – knieža nebeských zástupov a jeho anjeli. Drak neobstál a bol zvrhnutý na zem – kde boj pokračuje. Bojuje ďalej proti Žene a jej potomstvu. My všetci sme teda zapojení do tohto boja proti zlému. A mohli by sme sa spýtať: A ako máme bojovať? Pokračovať v čítaní

Pastiersky list rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika k zasväteniu Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Na prahu mariánskeho – ružencového  mesiaca októbra, deň po blahorečení slovenského saleziána Titusa Zemana, keď sa blížime k vyvrcholeniu slávenia Fatimského roka v našej diecéze, vás pozývam ďakovať za všetky dary, ktoré sme dostali v tomto milostivom čase. Dar je treba prijať, rozbaliť a používať ho. To znamená, treba zakoreniť v našich životoch posolstvo Panny Márie, aby sa Rok Fatimy pre nás nikdy neskončil!

To, čo Panna Mária povedala Lucii, Františkovi a Hyacinte vo Fatime, platí pre všetkých ľudí. Počas tohto roka sme pri Pobožnostiach fatimských prvých sobôt rozjímali nad rôznymi témami posolstva, kňazi nám približovali najdôležitejšie aspekty zjavení vo svojich kázňach, mali sme možnosť sledovať mnohé relácie v televízii, v rádiu, čítať články, knihy o Fatime a posolstve Panny Márie, putovali sme do mariánskych svätýň a možno sme navštívili i samotnú Fatimu. Pokračovať v čítaní

Modlitbové stretnutie mladých v predvečer zasvätenia

LICH!  Drahí bratia kňazi, Milí mladí priatelia! 🙂
Blíži sa čas, kedy bude naša Rožňavská diecéza zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Chceme tieto chvíle prežívať spoločne, preto vás v piatok 13.10.2017  pozývame na modlitbové stretnutie mladých v predvečer zasvätenia diecézy jej Nepoškvrnenému Srdcu. Začíname sv. omšou o 18:00 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Pokračovať budeme spoločnou adoráciou a modlitbami chvál. Priestor bude aj na spoločné rozhovory a budovanie priateľstiev. V sobotu 14.10. sa pripojíme k programu Fatimského dňa, ktorého centrom bude zasvätenie diecézy našim otcom biskupom.  Nocľah z piatka na sobotu je zabezpečený, je potrebné priniesť si so sebou spacák a karimatku.  Neváhaj a príď medzi nás už v piatok! Spolu zažijeme požehnaný čas…

Kňazský deň Rožňavskej diecézy 13. septembra 2017

V stredu 13. septembra 2017, v deň štrnásteho výročia návštevy Sv. otca, dnes už svätého Jána Pavla II. v Rožňave sa uskutočnil kňazský deň Rožňavskej diecézy. Zúčastnilo sa ho okolo 90 kňazov. Formulár sv. omše, ktorá bola slávená v rožňavskej Katedrále Nanebovzatia Panny Márie, bol o sv. Jánovi Pavlovi II. Otec biskup ju slávil v ornáte, ktorý mal oblečený pri sv. omši v Rožňave 13. 9. 2003 sv. Ján Pavol II. Kalich, ktorý bol použitý pri celebrovaní dnešnej sv. omše je darom sv. Jána Pavla II. rožňavskej diecéze

V úvode sv. omše a potom aj v homílii zdôraznil otec biskup Mons. Stanislav Stolárik, že tento deň 13. -teho, kedy nás v roku 2003 navštívil sv. Ján Pavol II., je tiež fatimským dňom. Táto okolnosť, akoby predznačila ďalší vývoj smerovania našej diecézy práve vo fatimskom duchu, čo sa usilujeme napĺňať práve v tomto roku Fatimy. Pokračovať v čítaní

14. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave

V stredu 13. septembra 2017 si pripomíname 14. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave. V tento deň sa uskutoční cleodiecézna rekolekcia. Svätú omšu o 10.00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave celebruje J. Ex. Mons. Stanislav Stolárik. Liturgická farba je biela. O 9.55 hod. začneme sprievodom kňazov a asistencie z Biskupského úradu v Rožňave do katedrály. Po sv. omši bude spoločný obed pre všetkých kňazov v priestoroch biskupského úradu. 

(foto: zdroj TASR)

Homília Mons. Stanislava Stolárika počas sv. omše, pri ktorej posvätil nový kostol sv. Cyrila a Metoda v Slovinkách

AKÉ DÔLEŹITÉ SÚ HLBOKÉ PILOTY ŽIVOTA VIERY

Pri vstupe do Božieho chrámu ste mi povedali zaujímavý postreh, totiž, že keď ste sa pred časom pustili do stavby tohto chrámu, odrazu ste prišli na to, že pôda na mieste, kde by mal stáť,  nie je pripravená na to, aby tu vyrástol Boží chrám. Ale našlo sa riešenie a vy, ktorí sa zaoberáte problematikou stavieb a ste v tom odborníci, viete, že najprv bolo treba zapustiť  poriadne piliere a až potom bolo možné začať stavať túto stavbu. A akoby aj táto skúsenosť, bola skúsenosťou  ako súčasnosti, tak aj iných čias; keď sa zdá, alebo javí, že  nie je možné budovať Božie dielo, pretože doba je neprajná, ľudia sa odvrátili od Boha a jeho prikázaní, od svätenia nedele, prijímania sviatostí, možno najviac od sobáša  a krstu a tak život je taký roztrasený… jednoducho sa nedá! Tak sa zdá. Ale ten, kto nechce rezignovať, kto chce budovať, príde tiež k tomu istému záveru, že sa dá, ale treba zapustiť poriadne hlboké korene, treba sa postarať o poriadne hlboké piloty, na ktorých je možné budovať stavbu života viery, budovať veľké Božie dielo, ktoré rastie v človekovi, ale aj v ľudskom spoločenstve. Pokračovať v čítaní

Posviacka nového kostola sv. Cyrila a sv. Metoda v Slovinkách

13. august 2017 sa stal pre nás, obyvateľov filiálky Slovinky, pamätným a hlboko sa vpísal do našich sŕdc. V tento deň, Mons. Stanislav Stoláril, rožňavský diecézny biskup, kosekroval novopostavený kostol zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Všetkých veriacich v homílii pozval uvedomiť si, „že postaviť kostol je prejav Božej milosti. To nie je dopriate každej generácii, to nie je dopriate každému človekovi. Ale teraz poviete: »Hm, aká je to výsada?« No je to výsada od Pána Boha, ktorú si možno ani veľa krát neuvedomujeme. To nie je dovolené a dané každému postaviť kostol.“ Naozaj si uvedomujeme túto veľkú milosť, ktorú nám Boh daroval, že „Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s nimi.“ (Zjv 21,3) Pokračovať v čítaní

Diecézna púť v Úhornej na sviatok Panny Márie Snežnej 6. augusta 2017 homília Mons. Stanislava Stolárika

BOH S MÁRIOU ZVÍŤAZÍ AJ V NAŠOM ŽIVOTE

Je známy príbeh o starčekovi, ktorý sadil nové stromčeky, jablone. Keď išli ľudia okolo, s počudovaním sa ho pýtali: „Starček, povedz nám, prečo sadíš tieto nové jablone, veď ty z nich už nebudeš jesť? Ty už neokúsiš sladkosť ovocia, ktoré sa na nich urodí.“ Starček, so srdcom plným lásky aj pre tých, ktorí prídu po ňom, odpovedal skromne a jednoducho: „Viete, ale tí, ktorí prídu po mne, budú mať toto ovocie, oni sa budú tešiť z jeho chuti, a možno, že aj poďakujú za mňa, hoci pre nich neznámeho, predsa poďakujú za toho, kto tieto stromčeky zasadil.“ Pokračovať v čítaní

Na Úhornú prišli pútnici potešiť Máriu

Od roku 1813 sa na mieste pod kopcom Hekerová konajú púte k Panne Márii Snežnej, ktorej je zasvätená kaplnka nad obcou Úhorná. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Diecézna púť sa konala počas víkendu 5.8. – 6.8.2017. Samotný začiatok púte bol stanovený na 15:00 hod.. Tomuto začiatku však predchádzala príprava v podobe modlitby Deviatnika k Panne Márii rožňavskej vo všetkých farnostiach diecézy a ako blízka príprava reálne pešie putovanie pútnikov z Rožňavy a zo Smolníka.

Úvodnú svätú omšu celebroval J.E. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Svätej omši predchádzala pobožnosť Fatimskej soboty a záverom svätej omše sa ukončil Deviatnik k Panne Márii rožňavskej. Po tejto svätej omši bola možnosť adorovať Eucharistického Krista pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou v Kaplnke Snežnej Panny Márie. Pokračovať v čítaní

Diecézna Charita Rožňava spustila nový web

 Začiatkom augusta spustila Diecézna Charita Rožňava (DCH RV) svoju novú webovú stránku, nakoľko predchádzajúca nevyhovovala súčasnému trendu a technickým parametrom. V jej obsahu nájdete informácie o jednotlivých strediskách charity na území Rožňavskej diecézy; o službách pre starých a chorých, pre ľudí bez domova, o potravinovej pomoci; nájdete tu kontakty na pracovníkov stredísk, články aj novú výročnú správu; návod ako postupovať, ak sa chcete stáť poberateľom charitnej služby; rovnako informácie o materiálnej alebo finančnej pomoci, ak sa núdznym rozhodnete pomôcť cez charitu aj vy.

„V súčasnej dobe väčšina organizácií aj jednotlivcov preferuje digitálnu komunikáciu. Keďže sa snažíme budovať modernú a efektívnu organizáciu, nemôžeme tento trend opomenúť,“ hovorí riaditeľka DCH RV Andrea Janická Rudnayová. „Chceme byť prítomní tam, kde sú prítomní naši podporovatelia, partnerské organizácie ale aj klienti. Náš potencionálny klient, resp. rodinný príslušník, ktorý hľadá službu potrebnú pre svojho príbuzného je najčastejšie človek zamestnaný s množstvom povinností. Internet mu umožňuje ponuku služieb pozrieť v pohodlí domova, stiahnuť potrebné formuláre, dohodnúť návštevu… Okrem toho sa naozaj široká verejnosť môže oboznamovať o aktuálnom dianí a projektoch, ktoré realizujeme a ako hospodárime s prostriedkami alebo darmi, ktoré sme dostali. Veríme, že prinesie množstvo pozitívnej spätnej väzby, napríklad rozvoj dobrovoľníckeho programu alebo fundraisingu.

Stránka sa bude priebežne dopĺňať o aktuálne informácie. Pokiaľ máte k obsahu návrhy na aktuality, vylepšenie a pod., môžete ich na DCH RV napísať priamo cez ikonu na webovej stránke.Viac si môžete prečítať priamo na adrese: www.charitaroznava.sk
 
informovala: Miroslava Tarajová, FMA
 

Deviatnik k Panne Márii pred celodiecéznou púťou na Úhornú.

S MÁRIOU SA SPOLOČNE MODLIME

Už cez dve storočia prichádzajú pútnici z Rožňavskej diecézy, ale aj z iných diecéz, k Panne Márii Snežnej do Úhornej. Kostolík je neveľký, a tak i toto mariánske pútnické miesto je ťažko porovnávať s niektorými známejšími svätyňami. Ale Panna Mária – naša Mama, je len jedna! A tak nie je dôležité, do akého veľkého domu prichádzame, dôležité je, že prichádzame k Mame.

Cez modlitbu Deviatnika k Panne Márii Snežnej v Úhornej, sa pod jej ochranu utiekame všetci, nech sa ju modlíme kdekoľvek. Prejavujeme vďaku Panne Márii, že Deviatnik dostávame práve vo Fatimskom roku. Je to veľké znamenie nádeje pre nás všetkých. Nech sa preto tento Deviatnik už každoročne modlí v celej diecéze pred odpustovou slávnosťou v Úhornej (môže sa modliť i pred mariánskym odpustom vo farnosti). Sila spoločnej modlitby iste vyprosí potrebné milosti pre našu diecézu, farnosti, rodiny, i pre prosiacich jednotlivcov.

Mária, každou modlitbou Deviatnika, Ti znova zverujeme aktuálne udalosti nás všetkých a cez Tvoje Nepoškvrnené Srdce sa zasväcujeme Božej prozreteľnosti. Panna Mária Rožňavská – oroduj za nás!  

✠ Mons. Stanislav Stolárik                                                                                                

    rožňavský diecézny biskup

 

Deviatnik k Panne Márii sa bude modliť v každej farnosti od piatka 28. 07. 2017 do soboty 05. 08. 2017, kedy v Úhornej oslavujeme Pannu Máriu Snežnú a pripomíname si Výročie posvätenia hlavnej mariánskej baziliky v Ríme. V sobotu 05. 08. 2017 je aj prvá sobota v mesiaci, preto odporúčame, aby sa v kostoloch najprv vykonala pobožnosť fatimskej soboty, odslúžila sa sv. omša a po nej nech nasleduje záver Deviatnika k Panne Márii. V každej farnosti bude k dispozícii brožúrka s týmto deviatnikom, kde je osobitne vyzdvihnutá aj úcta k Panne Márii Rožňavskej. Cena za kus je 0,20 €. Objednať si ju môžte aj mailom: cervena@burv.sk

1 2 3 15